Sukurti paskyrą
Prisijungti
€ 2,99Įskaitant PVM

Įsakymas dėl komandiruotės

Įforminkite darbuotojo tarnybines išvykas
Patikrinta profesionalių advokatų
Atitinka teisės aktų reikalavimus ir teismų praktiką
Skirta darbdaviui
Tik darbo santykiams
Tarnybine komandiruote yra laikomas teisės aktų nustatyta tvarka įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos tam tikram laikui vadovo (ar jo įgalioto asmens) arba individualios įmonės savininko siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją.

Primename, kad netinkamai paruoštas įsakymas dėl komandiruotės gali ne tik sukelti įvairius teisinius ginčus, bet ir sukelti nuostolių darbdaviui dėl darbuotojo veiksmų, pavyzdžiui, dėl turinio trūkumų, kurie neleidžia įmonės patirtų išlaidų priskirti komandiruotės sąnaudoms. Esminiais trūkumais paprastai laikomi komandiruotės tikslo nenurodymas arba pernelyg abstraktus jo formulavimas, darbuotojo darbo pobūdžio ir komandiruotės tikslų neatitikimas.

Tam, kad tarnybinės komandiruotės išlaidos būtų pripažintos leidžiamais atsiskaitymais būtina darbuotojo išvykimą iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijas, tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją tinkamai įforminti. Todėl Sutartis24 vedlys greitai bei užtikrintai padės Jums parengti Įsakymą dėl komandiruotės be jokių turinio trūkumų, kurie dažnai pasitaiko šalims pačioms rengiant įsakymą.
Susisiekite su mumis