Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar dovanojimo sutartis turi kokių nors apribojimų?


Taip, tokie apribojimai yra:

- dovanojimo sutartyje negali būti numatyta galimybė dovanotojui savavališkai atsiimti dovaną ar mainais už dovaną gauti atlygį;

- sutartyje negalima nustatyti, kad dovana asmeniui atiteks tik po dovanotojo mirties (tokiais atvejais sudaroma ne dovanojimo sutartis, o testamentas);

- atkreiptinas dėmesys, kad turto, kuris neegzistuoja sutarties sudarymo metu ar kuris bus sukurtas tik ateityje, dovanojimo sutartis negalioja;

- įstatymas draudžia priimti dovanas medikams, politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams ir jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su jų tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Tokia dovana gali būti laikoma kyšiu ir užtraukti teisinę atsakomybę.

Dovanojimo sutartis

Dovanojimo sutartis - Bendri klausimai:

Kaip apmokestinamas dovanojimas?
Ar dovanotojas gali susigrąžinti dovaną?