Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar dovanotojas gali susigrąžinti dovaną?


Tuo atveju, kai dovana nėra vien buitinio pobūdžio ar nedidelės vertės, yra numatyti atvejai, kai dovanotojas gali atsiimti dovaną iš apdovanoto asmens.

Dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, kai dovaną gavęs asmuo pasikėsina į dovanotojo ar jo artimųjų giminaičių gyvybę ar tyčia juos sunkiai sužaloja. Taip pat, kai apdovanotasis atlieka prieš dovanotoją tokius veiksmus, kurie yra neabejotinai griežtai smerktini geros moralės požiūriu. Be to, dovanotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo, jeigu asmuo su dovanotu turtu, kuris yra brangus dovanotojui, elgiasi taip, kad kyla reali to turto žuvimo grėsmė.

Jeigu apdovanotasis tyčia nužudo dovanotoją, teisę kreiptis į teismą dėl dovanojimo panaikinimo turi dovanotojo įpėdiniai.

Dovanojimo sutartis

Dovanojimo sutartis - Bendri klausimai:

Kaip apmokestinamas dovanojimas?
Ar dovanojimo sutartis turi kokių nors apribojimų?