Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kaip apmokestinamas dovanojimas?


Yra atvejų, kai dovanai taikomas gyventojų pajamų mokestis (15%):

- Dovanos iš sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, brolių, seserų ir vaikaičių nėra apmokestinamos. Tačiau iš kitų asmenų gautos dovanos, kurių vertė viršija 2 500 EUR, yra apmokestinamos – vertę, viršijančią 2 500 EUR, dauginant iš 15%.

- Dovana pinigais, gauta iš juridinio asmens, visada apmokestinama 15% GPM. Tačiau, jei juridinis asmuo, kuris nėra Jūsų darbdavys, dovanoja daiktą, o ne pinigus, 15% GPM taikomas tik dovanai, kurios vertė yra didesnė nei 100 EUR.

Daugiau informacijos galite rasti VMI puslapyje .

Dovanojimo sutartis

Dovanojimo sutartis - Bendri klausimai:

Ar dovanojimo sutartis turi kokių nors apribojimų?
Ar dovanotojas gali susigrąžinti dovaną?