Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kada būtina sudaryti dovanojimo sutartį?


Teisės aktuose yra nustatyta pareiga sudaryti rašytinę dovanojimo sutartį, kai dovanos vertė viršija 1 500 EUR sumą. Tačiau tam, kad dovanojimo procesas būtų aiškus ir išvengtumėte galimų teisinių ginčų su trečiaisiais asmenimis arba apdovanotu asmeniu, rašytinę sutartį rekomenduotina sudaryti visada.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad atvejais, kai dovanos vertė viršija 14 500 EUR arba yra dovanojamas nekilnojamas turtas, sutartį privalo patvirtinti notaras.

Dovanojimo sutartis

Dovanojimo sutartis - Prieš dovanojant:

Kas gali būti dovana?