Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas gali būti dovana?


Dovanojami gali būti bet kokie daiktai, kurie yra civilinėje apyvartoje (kilnojami ar nekilnojami daiktai, pinigai, vertybiniai popieriai, turtinės teisės ir pan.), t. y. daiktai, kuriuos gali pirkti arba parduoti bet kuris asmuo.

Ribotai apyvartoje esantys daiktai (pavyzdžiui, alkoholis, ginklai ir pan.) gali būti dovanojami tik laikantis įstatymų reikalavimų, numatytų tokių daiktų turėjimui ar įsigijimui (pavyzdžiui, šaunamasis ginklas gali būti dovanojamas tik asmeniui, turinčiam specialų leidimą).

Dovanojimu taip pat laikoma situacija, kai dovanotojas atleidžia asmenį nuo turtinės pareigos vykdymo arba perima jam priklausančią skolą.

Dovanojimo sutartis

Dovanojimo sutartis - Prieš dovanojant:

Kada būtina sudaryti dovanojimo sutartį?