Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ką daryti, jei nuomininkas nepagrįstai atsisako išsikraustyti?


Nuomininkui nepagrįstai atsisakius išsikraustyti per sutartyje numatytus terminus, jis iškeldinamas teismo tvarka.

Kaip prevencinė priemonė, nuomos sutartyje gali būti numatyta bauda už kiekvieną nepagrįsto delsimo išsikraustyti dieną. Nuomininkas taip pat gali būti įpareigotas sumokėti nuomos ir kitus mokesčius už papildomai pragyventą laiką.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis - Nuomos sutarties pabaiga:

Kaip ir kada gali būti nutraukta gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis?