Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar būtina registruoti nuomos sutartį?


Gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties registruoti nėra būtina, tačiau tik viešame registre įregistruota sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis. Taigi, nuomos sutarties įregistravimas reikalingas, pavyzdžiui, norint deklaruoti gyvenamąją vietą. Be to, įregistravimas gali apsaugoti tiek nuomininką (tuo atveju, jei nuomotojas patalpą perleistų trečiam asmeniui), tiek nuomotoją (atsiradus trečiųjų asmenų reikalavimams susijusiems su patalpa, kurioje gyvena nuomininkas).

Nuomos sutartis registruojama Nekilnojamo turto registre, ją įregistruoti gali tiek nuomotojas, tiek nuomininkas. Registracija vykdoma nekilnojamojo turto registro tvarkytojui paduodant prašymą. Kartu su prašymu turi būti pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantys nuomos atsiradimą patvirtinantys dokumentai, t. y. nuomos sutartis (tik originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas). Prašymas Registrų centrui gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis - Prieš pradedant nuomoti:

Ar reikalauti nuomininko sumokėti užstatą?
Kaip apmokestinamos iš gyvenamųjų patalpų nuomos gautos pajamos?