Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar reikalauti nuomininko sumokėti užstatą?


Jei esate nuomotojas, rekomenduojame sutartyje numatyti pareigą nuomininkui sumokėti užstatą.

Užstatas gali būti panaudotas žalai, padarytai patalpai ir/arba joje esančiam turtui, atlyginti, taip pat laiku nesumokėtiems nuomos ir kitiems mokesčiams dengti. Pagal susitarimą, nepanaudotas užstatas sutarčiai pasibaigus gali būti grąžinamas nuomininkui arba panaudojamas vietoje paskutinių mėnesių nuomos mokesčio. Jeigu nuomos sutartyje nėra atskirai susitariama dėl atvejų, kai užstatas gali būti negrąžinamas nuomininkui (pavyzdžiui, jeigu nuomos sutartis nutraukiama prieš terminą ne dėl nuomotojo kaltės), tai nuomotojas neturėtų užstato vertinti kaip papildomos įmokos už nuomą ir šią sumą turi būti pasirengęs grąžinti nuomininkui pasibaigus nuomos sutarčiai.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis - Prieš pradedant nuomoti:

Ar būtina registruoti nuomos sutartį?
Kaip apmokestinamos iš gyvenamųjų patalpų nuomos gautos pajamos?