Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra nuomojamos patalpos priklausiniai?


Priklausiniais laikomi savarankiški su nuomojama patalpa susiję antraeiliai daiktai. Priklausiniais gali būti, pavyzdžiui, sandėliukas, automobilio stovėjimo vieta, garažo pastatas, pagalbinės paskirties pastatas ir pan.

Jei tokie daiktai nuomojami kartu su patalpa, rekomenduotina juos įvardinti nuomos sutartyje.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis - Žodynėlis:

Kokias patalpas galima nuomoti pagal gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį?
Kas yra patalpos suvaržymas ir kodėl tai aktualu patalpos nuomos atveju?