Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra patalpos suvaržymas ir kodėl tai aktualu patalpos nuomos atveju?


Suvaržymai – tai tam tikri įsipareigojimai, susieti su nuomojama patalpa. Pavyzdžiui, tai įkeitimas bankui, patalpos areštas, servitutas (trečiųjų asmenų teisė ribotai naudotis patalpa ar jos dalimi arba savininko teisių naudotis patalpa apribojimas, siekiant užtikrinti kito nekilnojamojo daikto tinkamą naudojimą), uzufruktas (asmens gyvenimo trukmei ar apibrėžtam terminui nustatyta teisė naudoti nuomojamą patalpą ir gauti iš jos pajamas) ir pan.

Prieš sudarydamas nuomos sutartį nuomotojas privalo pranešti nuomininkui apie visas trečiųjų asmenų teises (suvaržymus) į nuomojamą patalpą, kadangi kitu atveju nuomininkas turi teisę reikalauti sumažinti nuomos mokestį ar nutraukti sutartį ir atlyginti nuostolius.

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis

Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis - Žodynėlis:

Kokias patalpas galima nuomoti pagal gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį?
Kas yra nuomojamos patalpos priklausiniai?