Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar darbdavys turi teisę reikalauti pasirašyti konfidencialumo susitarimą?

Taip, darbdavys turi teisę reikalauti asmens, pretenduojančio tapti darbuotoju, pasirašyti konfidencialumo susitarimą, siekdamas apsaugoti įmonės komercines (gamybines) paslaptis ir neatskleisti vertingos informacijos tretiesiems asmenims ar konkurentams. Jei, asmuo, pretenduojantis tapti darbuotoju, nesutinka pasirašyti konfidencialumo susitarimo, darbdavys turi teisę tokio asmens nepriimti į darbą.

Atkreiptinas dėmesys, kad konfidencialumo susitarimas su jau esamu darbuotoju gali būti pasirašomas tik šalių sutarimu. Darbuotojui atsisakius pasirašyti konfidencialumo susitarimą, darbdavys turėtų pasitvirtinti vidines konfidencialios informacijos naudojimo taisykles ir su jomis pasirašytinai supažindinti darbuotoją.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Bendri klausimai:

Ar sudaryti konfidencialumo susitarimą su darbuotoju yra būtina visais atvejais?
Kokios teisinės pasekmės kyla darbuotojui, pažeidusiam konfidencialumo susitarimą?