Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar sudaryti konfidencialumo susitarimą su darbuotoju yra būtina visais atvejais?

Ne, pavyzdžiui, jeigu darbuotojas visiškai neturi prieigos prie konfidencialios informacijos, konfidencialumo susitarimas nėra būtinas.

Atkreiptinas dėmesys, kad net tais atvejais, kai nėra sudarytas konfidencialumo sutarimas, darbuotojas, jei komercinė paslaptis tapo žinoma dėl jo darbo ar kitokių sutartinių santykių su įmone, gali naudoti tokią informaciją praėjus tik ne mažiau kaip vieniems metams nuo darbo ar kitokių sutartinių santykių pasibaigimo. Tačiau tokiais atvejais labai dažnai vyksta teisminiai ginčai, todėl konfidencialumo susitarimas yra teisinė priemonė sukonkretinti darbuotojo įsipareigojimus.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Bendri klausimai:

Ar darbdavys turi teisę reikalauti pasirašyti konfidencialumo susitarimą?
Kokios teisinės pasekmės kyla darbuotojui, pažeidusiam konfidencialumo susitarimą?