Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kokios teisinės pasekmės kyla darbuotojui, pažeidusiam konfidencialumo susitarimą?

Už komercinės paslapties įgijimą, paviešinimą, panaudojimą Lietuvos teisėje numatytos įvairios teisinės atsakomybės rūšys – administracinė, drausminė, civilinė ir baudžiamoji.

Žala, atlyginama asmens, pažeidusio konfidencialumo susitarimą, gali būti trejopo pobūdžio:

- Tiesioginiai nuostoliai, atsiradę dėl komercinės paslapties paviešinimo, kurie pasireiškia kaip paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti turėtos išlaidos.

- Netiesioginiai nuostoliai, pasireiškiantys kaip komercinės paslapties savininko negautos pajamos, kurias jis būtų gavęs, jeigu jo teisės ir teisėti interesai nebūtų buvę pažeisti.

- Nuostoliai dėl komercinės paslapties panaudojimo, kai paslaptimi pasinaudojęs ūkio subjektas ar asmuo iš to neteisėtai gauna pajamų (nepagrįstas praturtėjimas).

Už neteisėtą komercinę paslaptį sudarančios informacijos naudojimą teisinė atsakomybė gali kilti visiems neteisėtai informaciją panaudojusiems asmenims – atsako tiek buvę ir esami komercinės paslapties savininko darbuotojai ir kitokių sutarčių šalys, tiek asmenys, kurių sutartiniai santykiai su informacijos savininku nesaisto (pavyzdžiui, įmonės konkurentai).

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Bendri klausimai:

Ar darbdavys turi teisę reikalauti pasirašyti konfidencialumo susitarimą?
Ar sudaryti konfidencialumo susitarimą su darbuotoju yra būtina visais atvejais?