Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra komercinių ir technologinių paslapčių sąrašas?

Tokiu sąrašu laikomas informacijos savininko ar jo įgalioto asmens patvirtintas komerciškai jautrios informacijos sąrašas, įskaitant informaciją apie verslo ir organizacinę struktūrą, klientus, tiekėjus, procesus, veiklą, darbuotojus, strateginius planus ir kitą informaciją, kurios atskleidimas gali turėti neigiamos įtakos informacijos savininko veiklai, pavyzdžiui, sukelti finansinius nuostolius, pakenkti reputacijai, sutrikdyti darbdavio veiklą.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Žodynėlis:

Kas yra konfidencialumo susitarimas?
Kuo skiriasi konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai?
Kokia informacija yra laikoma konfidencialia?
Kas yra vadinama komercine paslaptimi?