Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra konfidencialumo susitarimas?

Konfidencialumo susitarimas yra raštiškas asmens įpareigojimas neviešinti darbdavio ar kito informacijos savininko konfidencialios informacijos.

Pavyzdžiui, komercinės (gamybinės) paslapties atveju, konfidencialios informacijos savininkui (darbdaviui) yra nustatyta pareiga imtis protingų priemonių tokiai informacijai apsaugoti. Kuo vertingesnė konkreti komercinę paslaptį sudaranti informacija, tuo intensyvesni turi būti jos savininko veiksmai šiai informacijai saugoti, kad ši apsauga būtų pripažinta protinga. Protinga informacijos apsauga paprastai laikoma, kai informacijos savininkas sudaro sąlygas kitiems asmenims aiškiai ir nedviprasmiškai suprasti, kad atitinkama informacija yra slapta, pavyzdžiui, jis sukuria tvarką, kaip su šia informacija susipažinti bei užtikrina jos laikymąsi. Konfidencialumo susitarimo sudarymas veikia ne tik kaip protinga prevencinė priemonė, bet ir užtikrina informacijos savininkui teisę reikalauti neteisėtai konfidencialią informaciją atskleidusio asmens atlyginti patirtus nuostolius.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Žodynėlis:

Kuo skiriasi konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai?
Kokia informacija yra laikoma konfidencialia?
Kas yra vadinama komercine paslaptimi?
Kas yra komercinių ir technologinių paslapčių sąrašas?