Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra vadinama komercine paslaptimi?

Tai tam tikra informacija, kuri pasižymi šiais požymiais:

- pirma, ji turi būti slapta;

- antra, tokia informacija turi komercinę vertę (realią arba potencialią) būtent dėl to, kad yra slapta;

- trečia, teisėtai kontroliuojantis informaciją asmuo imasi protingų veiksmų, stengdamasis tam tikromis aplinkybėmis šią informaciją išlaikyti slaptą. Paprastai informacijos savininkas turėtų sudaryti sąlygas kitiems asmenims aiškiai ir nedviprasmiškai suprasti, kad atitinkama informacija yra slapta, jis taip pat turi sukurti tvarką, kaip su šia informacija susipažinti, užtikrinti jos laikymąsi.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Žodynėlis:

Kas yra konfidencialumo susitarimas?
Kuo skiriasi konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai?
Kokia informacija yra laikoma konfidencialia?
Kas yra komercinių ir technologinių paslapčių sąrašas?