Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kuo skiriasi konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimai?

Nekonkuravimo susitarimu visiškai ribojama asmens galimybė dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla, nesiejant šio ribojimo su konfidencialią informaciją sudarančių duomenų naudojimu pasibaigus darbo santykiams. Nekonkuravimo susitarimu ribojama konstitucinė asmens teisė pasirinkti darbą, todėl tokio pobūdžio ribojimas visais atvejais turi būti terminuotas ir atitinkamai nustatoma adekvati ribojimui kompensacija.

Konfidencialumo susitarimu nėra siekiama suvaržyti galimybės įsidarbinti ar užsiimti tam tikra veikla. Toks susitarimas įpareigoja nesinaudoti komercine paslaptimi bet kokius asmenis, kuriems ji tapo žinoma (net ir asmenis, kurie nėra su informacijos savininku susiję darbo santykiais). Darbo santykių kontekste gali susidaryti situacija, kai konfidencialumo susitarimas sudaromas galiojant darbo sutarčiai, tačiau lieka galioti ir pasibaigus darbo santykiams.

Konfidencialumo susitarimas su darbuotoju

Konfidencialumo susitarimas - Žodynėlis:

Kas yra konfidencialumo susitarimas?
Kokia informacija yra laikoma konfidencialia?
Kas yra vadinama komercine paslaptimi?
Kas yra komercinių ir technologinių paslapčių sąrašas?