Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar galima pakeisti neterminuotos darbo sutarties sąlygas?


Taip, darbo sutarties šalys savo susitarimu gali pakeisti bet kurią sutarties sąlygą.

Darbuotojo darbovietė ir darbo funkcijos, taip pat individualūs darbuotojo darbo užmokesčio pakeitimai gali būti daromi tik su išankstiniu darbuotojo sutikimu.

Keičiant bet kurias kitas sąlygas turi būti gaunamas darbuotojo sutikimas ir atitinkamai padaromi pakeitimai sutartyje.

Darbdavys vienašališkai pakeisti sutarties sąlygas be darbuotojo sutikimo gali tik ypatingais atvejais (gamybinės avarijos, nelaimingo atsitikimo).

Sutarties pakeitimai gali būti įtvirtinami pačioje sutartyje arba pridedant pakeitimus kaip sutarties priedą.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Bendri klausimai:

Kokiais atvejais darbuotojas gali reikalauti neterminuotos darbo sutarties sąlygų pakeitimo?
Kokie galimi išbandymo laikotarpio rezultatai?
Kokie yra neterminuotos darbo sutarties nutraukimo pagrindai?