Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kokie galimi išbandymo laikotarpio rezultatai?


Kai tariamasi dėl išbandymo laikotarpio, yra svarbu ne tik išbandymo terminas, bet ir išbandymo tikslas (t. y. kieno iniciatyva yra nustatomas išbandymo laikotarpis).

Jeigu išbandymas nustatytas darbdavio iniciatyva, tai darbdavys, pripažinęs, kad išbandymo rezultatai nepatenkinami, iki išbandymo termino pabaigos gali atleisti darbuotoją iš darbo, apie tai raštu įspėjęs darbuotoją prieš 3 dienas, ir nemokėti jam išeitinės kompensacijos.

Jei išbandymas yra nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui, išbandymo įvertinimas priklauso nuo darbuotojo valios. Per išbandymo terminą darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, apie tai raštu įspėjęs darbdavį prieš 3 darbo dienas.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Bendri klausimai:

Ar galima pakeisti neterminuotos darbo sutarties sąlygas?
Kokiais atvejais darbuotojas gali reikalauti neterminuotos darbo sutarties sąlygų pakeitimo?
Kokie yra neterminuotos darbo sutarties nutraukimo pagrindai?