Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kokie yra neterminuotos darbo sutarties nutraukimo pagrindai?


Neterminuota darbo sutartis gali būti nutraukiama šalių susitarimu vienos iš šalių pasiūlymu.

Darbuotojas turi teisę nutraukti sutartį savo iniciatyva, pranešęs apie tai darbdaviui ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų (nebent kolektyvinėje sutartyje numatytas kitoks įspėjimo terminas, neviršijantis vieno mėnesio). Taipogi darbuotojas turi teisę nutraukti neterminuotą darbo sutartį dėl prastovos ne dėl darbuotojo kaltės.

Darbdavys gali nutraukti neterminuotą darbo sutartį su darbuotoju tik dėl svarbių priežasčių, apie tai įspėjęs jį Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nustatyta tvarka.

Siūlome naudotis nemokamais Sutartis24 dokumentais dėl darbo sutarties nutraukimo: prašymu atleisti iš darbo (sutartį nutraukiant darbuotojo iniciatyva), pasiūlymu dėl darbo sutarties nutraukimo (sutartį nutraukiant darbdavio iniciatyva), susitarimu dėl darbo sutarties nutraukimo (sutartį nutraukiant abiejų šalių sutarimu).

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Bendri klausimai:

Ar galima pakeisti neterminuotos darbo sutarties sąlygas?
Kokiais atvejais darbuotojas gali reikalauti neterminuotos darbo sutarties sąlygų pakeitimo?
Kokie galimi išbandymo laikotarpio rezultatai?