Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar galima neterminuotoje darbo sutartyje numatyti papildomas sąlygas?


Taip, galima. Esant poreikiui darbdavys ir darbuotojas gali susitarti dėl įvairių papildomų darbo sąlygų, kurios nėra esminės, pavyzdžiui, konfidencialumo, nekonkuravimo ar kt. sąlygų. Svarbu, kad tokios sąlygos neprieštarautų imperatyvioms Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatoms ir neblogintų darbuotojo padėties lyginant su ta, kuri įtvirtinta kodekse.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Prieš sudarant sutartį:

Kokia darbo sutartis laikoma neterminuota?
Kokios esminės sąlygos turi būti numatytos neterminuotoje darbo sutartyje?
Kada neterminuotoje darbo sutartyje nustatomas išbandymo laikotarpis?
Ar galima terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą darbo sutartį?
Ar galima neterminuotą darbo sutartį sudaryti su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu?