Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar galima terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą darbo sutartį?


Taip, galima. Pasibaigus aplinkybėms, kurios leido sudaryti terminuotą darbo sutartį, tokia sutartis tampa nuolatine, t. y. neterminuota. Darbuotojas nuo to momento tampa nuolatiniu darbuotoju, dirbančiu pagal neterminuotą darbo sutartį. Terminuotą sutartį pakeisti neterminuota galima arba sudarant naują neterminuotą sutartį su darbuotoju, arba terminuotoje sutartyje įtvirtinant pakeitimus.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Prieš sudarant sutartį:

Kokia darbo sutartis laikoma neterminuota?
Kokios esminės sąlygos turi būti numatytos neterminuotoje darbo sutartyje?
Kada neterminuotoje darbo sutartyje nustatomas išbandymo laikotarpis?
Ar galima neterminuotoje darbo sutartyje numatyti papildomas sąlygas?
Ar galima neterminuotą darbo sutartį sudaryti su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu?