Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kada neterminuotoje darbo sutartyje nustatomas išbandymo laikotarpis?


Sudarant darbo sutartį, šalių susitarimu gali būti numatomas ne ilgesnis nei 3 mėnesių išbandymo laikotarpis. Išbandymo laikotarpis nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka darbui, taip pat – ar darbas tinka darbuotojui.

Išbandymas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, nenustatomas priimant į darbą asmenis:
1) iki aštuoniolikos metų;
2) pareigoms konkurso arba rinkimų būdu, taip pat išlaikiusius kvalifikacinius egzaminus pareigoms eiti;
3) darbdavių susitarimu perkeliamus dirbti į kitą darbovietę;
4) kitais darbo įstatymų nustatytais atvejais.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Prieš sudarant sutartį:

Kokia darbo sutartis laikoma neterminuota?
Kokios esminės sąlygos turi būti numatytos neterminuotoje darbo sutartyje?
Ar galima neterminuotoje darbo sutartyje numatyti papildomas sąlygas?
Ar galima terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą darbo sutartį?
Ar galima neterminuotą darbo sutartį sudaryti su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu?