Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kokia darbo sutartis laikoma neterminuota?


Neterminuota darbo sutartimi laikoma sutartis, kurioje nėra nurodytas jos terminas arba terminas yra nustatytas netinkamai.
Pagal tokią sutartį darbuotojai priimami į nuolatinio pobūdžio darbą (t. y. tokį darbą, kurio poreikis ar atlikimas nėra objektyviai apribotas laiko).

Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas numato, kad paprastai su darbuotojais sudaromos būtent neterminuoto darbo sutartys. Rekomenduojama sudaryti šią sutartį su visais darbuotojais, kurie samdomi pagrindinei darbdavio veiklai vykdyti.

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Prieš sudarant sutartį:

Kokios esminės sąlygos turi būti numatytos neterminuotoje darbo sutartyje?
Kada neterminuotoje darbo sutartyje nustatomas išbandymo laikotarpis?
Ar galima neterminuotoje darbo sutartyje numatyti papildomas sąlygas?
Ar galima terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą darbo sutartį?
Ar galima neterminuotą darbo sutartį sudaryti su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu?