Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kokios esminės sąlygos turi būti numatytos neterminuotoje darbo sutartyje?


Darbo sutartyje turi būti nurodytos sutarties šalys, darbovietė (įmonė, įstaiga, organizacija, struktūrinis padalinys ir kt.) ir darbuotojo darbo funkcija (tam tikra profesija, specialybė, kvalifikacija arba tam tikros pareigos). Be to, sutartyje turi būti aptartas apmokėjimas už darbuotojo darbą (darbo užmokesčio sistema, darbo užmokesčio dydis, mokėjimo tvarka ir kt.).

Neterminuota darbo sutartis

Neterminuota darbo sutartis - Prieš sudarant sutartį:

Kokia darbo sutartis laikoma neterminuota?
Kada neterminuotoje darbo sutartyje nustatomas išbandymo laikotarpis?
Ar galima neterminuotoje darbo sutartyje numatyti papildomas sąlygas?
Ar galima terminuotą darbo sutartį pakeisti į neterminuotą darbo sutartį?
Ar galima neterminuotą darbo sutartį sudaryti su ne Europos Sąjungos valstybės piliečiu?