Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar už paskolą reikia mokėti palūkanas?


Paskolos sutartis gali būti atlygintinė arba neatlygintinė (priklausomai nuo šalių susitarimo gali būti mokamos arba nemokamos palūkanos). Jei šalys to klausimo neaptarė sutartyje, laikoma, kad:

  • - paskola neatlygintinė kai jos sutarties objektas yra rūšies požymiais apibūdinti suvartojamieji daiktai (pvz., vaisiai);
  • - paskola yra atlygintinė kai paskolos objektas yra pinigai.
Už paskolos suteikimą gali būti mokamos dviejų tipų palūkanos – pagal palūkanų normą skaičiuojama suma arba iš anksto sutarta palūkanų suma.

  • - Procentinė metinė palūkanų norma rodo, kokią procentinę dalį nuo paskolintos sumos paskolos gavėjas per metus turi grąžinti paskolos davėjui. Palūkanų norma (procentai) gali būti fiksuoto dydžio, pavyzdžiui, 5 proc. metinių palūkanų, arba kintanti pagal susietą indeksą, pavyzdžiui, LIBOR EUR.
  • - Iš anksto sutarta palūkanų suma - tai konkreti pinigų suma, kurią papildomai šalia pagrindinės paskolos sumos paskolos gavėjas turi grąžinti paskolos davėjui.

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis - Bendri klausimai:

Kas yra tikslinė paskola?
Koks gali būti paskolos sutarties terminas?
Ką daryti, jei skolininkas negrąžina paskolos?