Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ką daryti, jei skolininkas negrąžina paskolos?


Jei skolininkas negrąžina paskolos, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti priteisti skolą.

Jei skolininkas praleido paskolos gražinimo terminą, kreditorius gali ne tik reikalauti grąžinti išduotą paskolos sumą, bet ir papildomai reikalauti sumokėti delspinigius arba palūkanas už vėlavimą. Tokia pat teisė paskolos davėjui garantuojama, jei paskolos sutartyje buvo numatytas grąžinimas pagal pareikalavimą, bet paskolos davėjui pareikalavus paskolos gavėjas numatytais terminais įsiskolinimo nepadengė.

Terminą praleidęs paskolos gavėjas privalo mokėti 5 % dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos 6% dydžio metinės palūkanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio.

Praleidus paskolos grąžinimo terminą, minimalius paskolos davėjo nuostolius atlygina delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal Lietuvos teismų praktiką dažniausiai teisingu, protingu ir sąžiningu pripažįstamas 0,02 proc. delspinigių dydis, delspinigius skaičiuojant už kiekvieną pradelstą mokėti dieną (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis byloje Nr. 3K-3-62/2012). Visgi, teismai atsižvelgia ir į kitus kriterijus, pvz., šalių turtinę padėtį, teisinių santykių pobūdį ir kt., todėl teismai teisėtais gali pripažinti ir didesnius ar mažesnius delspinigius.

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis - Bendri klausimai:

Kas yra tikslinė paskola?
Koks gali būti paskolos sutarties terminas?
Ar už paskolą reikia mokėti palūkanas?