Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Ar reikia paskolos sutartį tvirtinti pas notarą?


Tais atvejais, kai paskolos suma viršija 3000 eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais, paskolos sutartis turi būti notarinės formos. Taigi jei paskola išduodama banko pavedimu, notarinis tvirtinimas neprivalomas.

Kitais atvejais pakanka paprastos rašytinės formos. Paskolos sutartis, sudaroma tarp fizinių asmenų, turi būti rašytinė, kai paskolos suma viršija 600 eurų. Jeigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi būti rašytinė visais atvejais, neatsižvelgiant į paskolos sutarties sumą.

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis - Prieš skolinant:

Kas yra paskolos sutartis?
Ką galima skolinti?