Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra paskolos sutartis?


Paskolos sutartis yra susitarimas, kurio pagrindu vienas asmuo (paskolos davėjas, kreditorius) skolina pinigus kitam asmeniui (paskolos gavėjui, skolininkui). Skolinti taip pat galima ir rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus (maisto produktus, statybines medžiagas, vaisius ir pan.). Jei norima paskolinti nesunaudojamus daiktus, pavyzdžiui, automobilį, sudaroma ne paskolos, o panaudos sutartis. Paskolos sutartimi skolininkas įsipareigoja grąžinti paskolą kreditoriui.

Paskolos įforminimo reikalavimus atitinka ir paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis arba kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Paskolos rašteliai tampa svarbūs tais atvejais, kai šalys nebuvo pasirašiusios paskolos sutarties dokumento, tačiau paskola buvo išduota.

Tokie dokumentai įrodo, kad paskola buvo išduota, jų buvimas pas skolos davėją teikia galimybę teigti apie prievolės neįvykdymą, o jų buvimas pas paskolos gavėją yra pagrindas preziumuoti, kad prievolė įvykdyta.

Visiems paskolą patvirtinantiems dokumentams keliami tapatūs turinio reikalavimai, t. y. kad jų turinys patvirtintų paskolos teisinių santykių egzistavimą. Teismai yra išaiškinę, kad paprastai šiuose dokumentuose turėtų būti atskirai, padarant atitinkamą įrašą, užfiksuotas paskolos sutarties dalyko perdavimo paskolos gavėjui faktas (pavyzdžiui, „ <...> pinigus gavau <...>“, „ <...> ši sutartis yra pinigų perdavimo–priėmimo aktas“), nes tai sudaro prielaidas sutarties šalims išvengti su tuo susijusių ginčų ateityje, tačiau net jeigu toks faktas tiesiogiai ir nėra užfiksuotas, jis gali būti nustatomas teismui vadovaujantis sutartinių santykių teisinio kvalifikavimo ir sutarčių aiškinimo taisyklėmis. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-430/2013).

Paskolos sutartis

Paskolos sutartis - Prieš skolinant:

Ką galima skolinti?
Ar reikia paskolos sutartį tvirtinti pas notarą?