Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kas yra transporto priemonės gamybinė markė ir komercinis pavadinimas?


Gamybinė markė – tai gamintojo ženklas ant transporto priemonės (pavyzdžiui, Volkswagen, Audi, Toyota ir pan.).

Komercinis pavadinimas – tai transporto priemonės modelis, tipas (pavyzdžiui, Golf, A3, Yaris ir pan.)

Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartis

Transporto pirkimo-pardavimo sutartis - Žodynėlis:

Kas yra transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN)?