Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Patalpų nuomos sutartis: kokius mokesčius mokėti?


2016 m. rugsėjo 14 d.

Marija Bliuvaitė
Teisininkė, Sutartis24


Jei nuomojate Jums priklausantį būstą ar patalpas arba ruošiatės sudaryti gyvenamųjų patalpų nuomos arba komercinių patalpų nuomos sutartį, turėtumėte pasidomėti, kokie yra su turto nuoma susiję mokesčiai. Už nekilnojamojo turto nuomą valstybei turite mokėti pajamų mokestį. Yra keletas skirtingų būdų, kaip šis mokestis gali būti sumokamas.

3 būdai mokėti mokesčius už pajamas iš turto nuomosGavę pajamų iš turto nuomos, mokesčius galite mokėti vienu iš trijų būdų, priklausomai nuo to, ar Jums priklausantį nekilnojamąjį turtą nuomojate fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Jei nuomojate nekilnojamąjį turtą fiziniam asmeniui:

- 15 % gyventojų pajamų mokestį už gautas nuomos pajamas sumokate pasibaigus kalendoriams metams iki kitų metų gegužės 1 d.

Kitaip tariant, šiuo atveju pats apskaičiuojate ir deklaruojate gautas nuomos pajamas bei nuo jų, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos sumokate mokėtiną 15 % pajamų mokestį. Deklaracijos pildymo instrukciją galite rasti VMI deklaravimo sistemoje.

- Perkate verslo liudijimą ir mokate fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo nekilnojamojo turto nuomos pajamų, jeigu pajamos iš tokios nuomos per mokestinį laikotarpį neviršija 45 000 EUR.

Verslo liudijimą įsigyjančio gyventojo atmintinę galite rasti VMI svetainėje. Reikia įsidėmėti, kad tuo atveju, kai iš turto nuomos Jūsų gautos pajamos viršija nurodytą dydį (45 000 EUR), pajamos apmokestinamos taikant 15 % pajamų mokesčio tarifą. Jei neviršijate nurodytos sumos, metinę deklaraciją taipogi turite užpildyti, tačiau tokiu atveju pajamų mokesčio mokėti papildomai nebereikia.

Priklausomai nuo to, kuriame Lietuvos mieste norite gauti verslo liudijimą, skirsis jo kaina. Pavyzdžiui, šiuo metu verslo liudijimas Vilniuje vieneriems kalendoriniams metams kainuoja 585 EUR. Jei nuomojate nekilnojamąjį turtą Vilniuje fiziniam asmeniui už 350 EUR, Jūsų sumokamas metinis pajamų mokestis už 2016 metus būtų 350x12/0.15=630 EUR. Vadinasi, šiuo atveju Jums finansiškai palankiau mokėti pajamų mokestį už nuomą pagal verslo liudijimą.

Jei nuomojate nekilnojamąjį turtą juridiniam asmeniui:

- Šis juridinis asmuo savarankiškai apskaičiuoja, išskaičiuoja ir sumoka 15 % pajamų mokestį į biudžetą.

Taigi, galima sakyti, kad pajamų mokestį juridinis asmuo apskaičiuoja ir sumoka už Jus. Juridinis asmuo, mokėdamas turto nuomos išmokas, turi teikti mėnesinę deklaraciją, nurodydamas deklaracijos priede išmokų sumą, apskaičiuotą ir sumokėtą į biudžetą pajamų mokestį. Šios išmokos nebedeklaruojamos metinėje juridinio asmens deklaracijoje. Deklaracijų pildymo instrukcijas galite rasti VMI deklaravimo sistemoje.

Kaip apmokestinamas sumokėtas užstatas už nuomojamas patalpas?


Sutartyje gali būti numatyta, kad užstatas grąžinamas pasibaigus nuomos sutarčiai arba įskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinius sutarties mėnesius.

1. Grąžinamas pasibaigus nuomos sutarčiai. Šiuo atveju pajamų mokestis už užstatą yra mokamas, tačiau kadangi užstatas yra grąžinamas pasibaigus nuomos sutarties terminui, o ne įskaitomas kaip nuomos mokestis, Jūs (jei nuomojate fiziniam asmeniui) arba įmonė (jei nuomojate juridiniam asmeniui) turėtų tikslinti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

2. Įskaitomas kaip nuomos mokestis už paskutinius sutarties mėnesius. Šiuo atveju užstatas apmokestinamas jau minėta tvarka, t.y. priklausomai nuo to, kam nuomojamas turtas, pajamų mokestį mokate arba Jūs kaip nuomotojas (jei nuomojate fiziniam asmeniui), arba juridinis asmuo savarankiškai (jei nuomojate juridiniam asmeniui).


Nuomininko išlaidos už komunalines ir kitas eksploatacines paslaugas nėra apmokestinamos


Su Jums kaip nuomotojui priklausančio turto naudojimu susijusios išlaidos (pvz., abonentiniai mokesčiai), pagrįstos tai įrodančiais dokumentais, nelaikomos Jūsų pajamomis, jeigu apmokama už tuos laikotarpius, kai šiuo turtu faktiškai naudojosi (nuomos ar kitos sutarties pagrindu) ne Jūs pats kaip turto savininkas, o kitas asmuo. Jūsų kaip nuomotojo pajamomis taip pat nelaikomos kito asmens apmokėtos sumos už sunaudotą el. energiją, vandenį, apskaičiuotos atitinkamais matavimo prietaisais.

Nekilnojamojo turto nuomoje individualia veikla nebesinaudojama


Nuo 2010 m. sausio 1 d. gyventojai nelaikomi vykdančiais turto nuomos individualią veiklą, todėl gautas turto nuomos pajamas privalo apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti aukščiau paminėtais būdais. Ankstesnis reguliavimas numatė, kad individuali veikla apima nekilnojamojo turto nuomos ir pardavimo veiklą, tačiau vėliau tokios nuostatos įstatyme atsisakyta. Taigi nesuklyskite, nes praktika, kuomet turto nuomos pajamas galite mokėti per individualią veiklą, jau nebėra aktuali.


Domitės mokesčiais, tad galbūt Jums reikalinga gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis?


Visais atvejais patariame sudaryti nuomos sutartį, siekiant išvengti mokestinių neaiškumų bei konfliktinių situacijų tarp nuomotojo ir nuomininko.Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį greitai ir paprastai parenkite čia


Taipogi, mokesčių klausimais profesionalias teisines konsultacijas teikia mūsų partneriai – advokatų kontoros CONFIDENCE teisininkai: advokatas dr. Laurynas Didžiulis finansų teisės ekspertas ir komercinių ginčų specialistas; ir advokatas dr. Paulius Miliauskas šiuolaikinės bendrovių teisės ekspertas ir sandorių bei kitų teisinių dokumentų rengimo specialistas. Dėl mokesčių deklaracijų pildymo ir kitų mokestinių aspektų maloniai prašome kreiptis į CONFIDENCE advokatų kontorą el. pašto adresu info@confidence.lt. Jie Jums padės išspręsti visus su mokesčiais susijusius klausimus.


Maloniai informuojame, kad visa šiame interneto puslapyje nurodyta informacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir negali būti laikoma teisine konsultacija ar teisine išvada. Informacijos pateikimas šiame interneto puslapyje ir jos priėmimas nesukuria jokių advokato–kliento tarpusavio teisinių santykių tarp Sutartis24 ir vartotojo ar serverio. Jeigu Jums yra reikalinga išsami teisinė konsultacija pagal konkrečią situaciją, rekomenduojame kreiptis į mūsų partnerius advokatus. Šiame puslapyje išsakyta individuali autoriaus nuomonė ir pažiūros, todėl neatspindi įmonės ar kurio nors jos teisininko nuomonės arba pažiūrų.