Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Naudojimosi sąlygos


Bendrosios sąlygos


Sutartis24.lt svetainės dokumentų kūrimo vedlio paslaugas (Vedlys) teikia UAB „Contractus legalis“ (Sutartis24).

Norėdami pasinaudoti Vedliu bei susikurti asmeninius dokumentus turite būti sulaukę 18 metų amžiaus ir veiksnus. Jei atstovaujate juridinį asmenį, privalote būti tinkamai įgalioti. Jei atitinkate šiuos reikalavimus, galite sukurti paskyrą ir susipažinti su Vedlio naudojimosi taisyklėmis ir privatumo politika bei jas patvirtinti pažymėdami varnelę prie teiginio „Susipažinau su Sutartis24 dokumentų kūrimo vedlio naudojimosi taisyklėmis ir privatumo politika, su jomis visiškai sutinku ir įsipareigoju laikytis“.

Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais asmens duomenų panaudojimo būdais galite išreikšti privatumo politikoje nustatyta tvarka.

Sutarčių ir kitų dokumentų kūrimo Vedlio paslaugų kainos nurodytos eurais. Sutartis24 pasilieka teisę be atskiro įspėjimo keisti Vedlio paslaugų kainas.

Jums prisijungus prie Sutartis24 tarp Jūsų ir Sutartis24 atsiranda sutartiniai teisiniai santykiai. Vedlyje atlikus visus pasirinkto dokumento kūrimo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad Jūs įsigijote su Vedlio pagalba parengtą dokumento projektą.

Visi Jūsų sukurti dokumentai saugomi Sutartis24 duomenų bazėje (daugiau apie asmens duomenų apsaugą skaitykite privatumo politikoje), kuriuos dar kartą peržiūrėti galite prisijungę prie savo paskyros.

Mokėjimai

Mokėjimai atliekami per sistemą Paysera, vadovaujantis šioje sistemoje nustatyta tvarka.


Dokumento sukūrimas

Sutartis24 Vedlio pagalba sukurtas dokumento projektas bus baigtas, kai Jūs patvirtinsite savo pasirinkimus ir įvestis dokumento santraukoje, kuri bus rodoma prieš atliekant mokėjimą. Jums atlikus mokėjimą, dokumentas kartu su sąskaita bus išsiųsti Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

Jūsų sukurtas dokumento projektas paprastai iškart yra siunčiamas Jūsų elektroninio pašto adresu. Jei negavote savo sukurto dokumento per 1 val. po to, kai atlikote apmokėjimą, skambinkite Sutartis24 pagalbos komandai telefonu +370 (620) 83 888 arba rašykite elektroniniu paštu info@sutartis24.lt, Sutartis24 komanda Jums visada pagelbės.

Jei suklydote atsakinėdami į Vedlio klausimus ar įvesdami informaciją, sukurtą dokumentą galite pataisyti prisijungę prie Sutartis24 paskyros. Dokumento taisymui Jums suteikiamas 7 kalendorinių dienų terminas, kuriam pasibaigus taisyti dokumento nebebus galima ir reikės užsakyti naują bei atskirai apmokamą Vedlio paslaugą. Naudodamiesi Sutartis24 vedliu Jūs įsipareigojate nepiktnaudžiauti Jums suteikta teise pataisyti sukurto dokumento projektą. Jei Jūs šio įsipareigojimo nesilaikote ir taisydami dokumentą jį keičiate iš esmės (keičiamos šalys, objektas ir kt.), tokius veiksmus Sutartis24 turi teisę vertinti kaip naujos Vedlio paslaugos užsakymą ir atitinkamai reikalauti Jus sumokėti už kiekvieną dokumento modifikacijos atvejį.

Atsakomybė

Sutartis24 teikia standartizuotas dokumentų kūrimo vedlio paslaugas, kurios nelaikomos teisinėmis paslaugomis ar konsultacijomis. Puslapyje pateikiamas išimtinai informacinio pobūdžio dokumentų kūrimo vedlys, kurio pagalba atsakydami į vedlio pateikiamus klausimus, įvesdami informaciją bei darydami pasirinkimus Jūs suformuojate dokumento projektą. Jeigu Jums yra reikalinga profesionali teisinė pagalba, rekomenduojame kreiptis į mūsų partnerius.

Pažymime, kad Sutartis24 yra automatizuota dokumentų kūrimo vedlio paslauga, skirta užtikrinti objektyvų kuriamo dokumento sąlygų atitikimą teisės aktų reikalavimams, todėl netikrina ir objektyviai negali patikrinti, ar egzistuoja tokios aplinkybės, kaip sandorio šalies veiksnumas, klaida, apgaulė, smurtas ar kitos valios ydos sudarant sandorį, kokie yra tikrieji šalių ketinimai ir pan. Kadangi tik Jūs sprendžiate dėl pasirinkimų bei įvesčių tinkamumo konkrečiai faktinei situacijai, kuriai bus naudojamas dokumentas, Sutartis24 neprisiima atsakomybės dėl naudotojui, jo kontrahentui ar tretiesiems asmenims kilusios ar galimos žalos naudojantis Vedlio pagalba suformuotais dokumentų projektais.

Tais atvejais, kai dėl Sutartis24 kaltės Jūsų sukurtame dokumente atsiranda klaida, kuri yra tiesioginė Jūsų patirtos žalos priežastis ir nėra Jūsų pasirinkimo arba įvesties rezultatas, Sutartis24 įsipareigoja šią žalą atlyginti. Tačiau žalos atlyginimas negali viršyti sumos, lygios Jūsų sumokėtai Vedlio paslaugos kainai, padaugintai 10 (dešimt) kartų. Dėl žalos atlyginimo Jūs privalote kreiptis į Sutartis24 ar jo draudiką ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo žalos atsiradimo momento. Žala atlyginama per protingą terminą (bet ne trumpesnį kaip 14 kalendorinių dienų) nuo visų dokumentų ir kitų įrodymų, patvirtinančių žalos atsiradimą, dydį ir priežastis, gavimo dienos.

Sutartis24 atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala atsiranda dėl to, kad buvo neatsižvelgta į Sutartis24 pateiktas rekomendacijas, instrukcijas, pavyzdžius ir/arba Jūs netinkamai vykdėte savo įsipareigojimus, nesusipažinote su šiomis taisyklėmis, Sutartis24 privatumo politika, nors tokia galimybė Jums buvo suteikta. Pastarieji veiksmai laikomi dideliu vartotojo neatsargumu.

Sutartis24.lt svetainėje ir Vedlio pateikiami paaiškinimai yra ribotos apimties informacinio pobūdžio gairės, kurios nėra teisinės konsultacijos, todėl priimdami sprendimą dėl šių rekomendacijų arba paaiškinimų tinkamumo konkrečiai faktinei situacijai Jūs patys prisiimate galimų nuostolių atsiradimo riziką.

Intelektinė nuosavybė

Sutartis24 ir visos Vedlio intelektinės nuosavybės teisės priklauso UAB „Contractus legalis“ ir partneriams.