Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Verslui


Verslo klientai naudodamiesi Sutartis24 sistema gali ne tik išlaikyti aukštą dokumentų kokybę, bet ir ženkliai sumažinti teisinę riziką savo verslui.

PASLAUGOS


SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

- Integruojame įmonėje jau naudojamas sutartis arba sukuriame naujas;
- Sutartys sistemoje pasiekiamos darbuotojams suteiktu prisijungimu, lengvai koreguojamos ir atsisiunčiamos PDF, WORD ar kitu formatu;
- Prižiūrime sutartis ir rūpinamės jų atnaujinimu pagal teisės aktų pakeitimus bei naujausią praktiką;
- Sumažiname verslo riziką ir garantuojame įmonės bei jų klientų duomenų konfidencialumą.

STAMBIAJAM VERSLUI

- Licencijuojame visą sutarčių rengimo platformą vidiniam teisininkų komandų ar kitų darbuotojų naudojimui;
- Apmokome įmonės personalą naudotis sistema;
- Teikiame nuolatines konsultacijas ir mokymus pagal poreikį, pristatome bei įdiegiame sistemos naujoves.

Versle, dažnai sudarinėjant vienarūšes sutartis, susiduriama su teisinių dokumentų koordinavimo ir papildomo darbuotojų apmokymo išlaidomis. Pavyzdžiui, skirtingos įmonės pardavimų komandos, sudarydamos paslaugų teikimo sutartis su klientais, naudoja skirtingus tos pačios sutarties variantus. Tokiomis aplinkybėmis gali nukentėti ne tik verslas, bet ir klientai.
Sutartis24 padeda išspręsti šią problemą, per sutarčių rengimo sistemą sukuriant specialiai įmonei pagal jos vidinius poreikius pritaikytą dokumentą, prieinamą visiems arba kai kuriems įmonės darbuotojams. Svarbu tai, kad darbuotojai negali keisti esamo sutarties varianto, nebent yra iš anksto aptarę ir suderinę keitimo parametrus įmonės viduje.

Paslaugas siūlome įvairiems verslo subjektams – buhalteriams, įdarbinimo agentūroms, pardavėjams, internetinių paslaugų portalams, automobilių nuomos įmonėms ir kt. Tikrai galime būti naudingi ir Jūsų verslui.

Susisiekite su Sutartis24 komanda elektroniniu paštu info@sutartis24.lt arba telefonu +370 620 83888 ir palengvinkite savo įmonės teisinę naštą jau dabar!